Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Rotterdam daagt sportverenigingen uit via stimuleringsbudget
door: Frank Molema | 12 maart 2020
Door veranderingen in de samenleving dreigen sportverenigingen terrein te verliezen, constateert de gemeente Rotterdam. De behoefte van Rotterdammers verandert: zij willen flexibeler sporten en meerdere sporten beoefenen. Daarnaast staan clubs onder druk door een tekort aan vrijwilligers. Daarom heeft de gemeente Rotterdam medio 2019 het ‘Actieprogramma verenigingen’ opgesteld. Een plan vol acties om sportverenigingen te helpen om in te spelen op de genoemde ontwikkelingen. Onderdeel van het plan is om sportverenigingen via een stimuleringsbudget uit te dagen om vitaler en toekomstbestendiger te worden.
Het huidige model van sportverenigingen is in de ogen van de gemeente Rotterdam niet veel anders dan tientallen jaren terug, terwijl de omgeving waarin de sportvereniging opereert in die periode wel sterk is veranderd. Om sportverenigingen in te laten spelen op veranderende wensen en behoefte van de huidige en potentiële sporters is het volgens de gemeente wenselijk dat sportverenigingen een nieuwe weg inslaan.
Leden lopen weg
Nieuw aanbod, nieuwe samenwerkingsverbanden en andere organisatievormen zijn noodzakelijk voor de toekomst van sportverenigingen. Door veranderingen in de samenleving lopen steeds meer leden weg bij sportverenigingen, ziet de gemeente. Er is meer sportaanbod in bijvoorbeeld sportscholen, de behoefte verandert, de keuzes in de vrijetijdsbesteding nemen toe, er is een schaarste aan vrijwilligers en de kosten voor verenigingen stijgen. Ook vindt Rotterdam dat verenigingen moeten kijken naar hun eigen organisatie en werkwijze.
‘Wij willen het tij keren’, schrijft de gemeente dan ook in haar Actieprogramma Verenigingen. Rotterdam hecht grote waarde aan sport in verenigingsverband vanwege de grote maatschappelijke waarde die het vertegenwoordigt. “Het verenigingsleven draagt nog steeds heel veel bij aan de stad”, zegt Mera Oosterom, beleidsadviseur sport bij de gemeente Rotterdam. “Ten eerste met het sportaanbod dat ze aanbieden, maar ook omdat je bij een vereniging leert samenwerken, samen iets op te bouwen en je er veel sociale contacten opdoet. Als er steeds meer leden vertrekken, gaat ook iets van de maatschappelijke waarde verloren. Wij willen sportverenigingen ertoe bewegen dat ze inspelen op de veranderende behoefte.” ”
Drie groepen aanvragen
Om die reden heeft Rotterdam het zogeheten stimuleringsbudget in het leven geroepen, waarin de komende drie jaar zo’n 250.000 euro wordt gestopt. Verenigingen met goede ideeën om hun club toekomstbestendiger te maken, maken aanspraak op een bijdrage. Hierbij maakt Rotterdam Sportsupport – dat zich bezighoudt met de aanvraag, monitoring en verantwoording – onderscheid tussen drie groepen: aanvragen onder de 1.000 euro, tussen de 1.000 en 5.000 euro en vanaf 5.000 euro. Clubs moeten aan meer eisen voldoen naarmate het bedrag hoger wordt.
“Met het stimuleringsbudget willen we de clubs uitdagen om een aanvraag te doen”, zegt Oosterom, die benadrukt dat de ideeën moeten aansluiten bij de zogeheten focusacties uit het ‘Actieprogramma verenigingen’ van de gemeente. Clubs zouden moeten nadenken over flexibele lidmaatschapsvormen, eSports, vernieuwende organisatievormen, het aanboren van alternatieve inkomstenbronnen, het verhogen van het multifunctioneel gebruik van velden en kantines en multisport aanbod en blending.
Meerdere takken van sport
In het meeste ideale scenario ziet Oosterom het nodige veranderen bij de clubs. “We zouden graag zien dat verenigingen samenwerken met de wijk, dat het clubgebouw ook wordt gebruikt voor andere activiteiten”, begint ze haar opsomming. “Daarnaast zou het mooi zijn als sportverenigingen, zeker voor de jongste jeugd die nog van alles uit wil proberen, meerdere takken van sport in een spelvorm aanbieden. Als ouders hun kinderen naar training brengen, is het ideaal als zij op een ander gedeelte van het terrein een bootcamp kunnen volgen. Ook de lidmaatschappen kunnen anders: denk aan strippenkaarten in plaats van een jaar lid worden. Of een lidmaatschap voor pubers waarin ze doordeweeks alleen een partijtje spelen en in het weekend tijd hebben voor hun bijbaantje.” vanwege het maatschappelijke belang willen we hen juist steunen”
Critici zullen wellicht benoemen dat het stimuleringsbudget leidt tot oneerlijke concurrentie. Want wat doet de gemeente voor commerciële aanbieders, die wellicht ook goede plannen hebben maar geen aanvraag kunnen doen? Oosterom: “Verenigingen zijn vrijwilligersorganisaties en vanwege het maatschappelijke belang willen we hen juist steunen. Ander type sportaanbieders, zoals ook kleine ondernemers, die vernieuwend sportaanbod willen opzetten kunnen voor advies en ondersteuning terecht bij Sportbedrijf Rotterdam.”
Geen limiet
Bij Rotterdam Sportsupport zijn de eerste aanvragen inmiddels binnen en hebben de verenigingsconsulenten met meerdere clubs contact die hun aanvraag aan het opstellen zijn. Er zit geen limiet op het aantal aanvragen, waardoor in theorie alle 346 verenigingen in Rotterdam hun ideeën kunnen voorleggen. Clubs zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de plannen, maar zij kunnen in hun aanvraag wel opnemen dat ze daarbij ook door Rotterdam Sportsupport geholpen willen worden.
Voor meer informatie: Stimuleringsbudget Actieprogramma Verenigingen

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.